Střední škola živnostenská, Sokolov

Střední škola živnostenská, Sokolov

Informace o instituci Střední škola živnostenská, Sokolov

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů dřevařství, dřevěné konstrukce, knihovnické a informační služby, obchodně podnikatelská činnost, oděvnictví, kosmetička a dvouletých nástavbových oborů.

 

 

Vize školy
 Naše škola bude moderním vzdělávacím centrem přístupným široké veřejnosti.
 Škola bude místem bezpečným , bez drog a násilí, kam bude chodit rád každý žák, který zde získá základní znalosti, dovednosti a postoje jak pro své budoucí povolání, tak i osobní život, a kde bude moci maximálně rozvíjet a uplatňovat svůj osobní potenciál.
 Na naši školu budou pyšni žáci, učitelé, rodiče a další, kteří budou školu navštěvovat a podporovat ji.
 Naše škola by měla být oázou tolerance, taktu a porozumění, v níž i slabší žáci zažijí pocit vítězství.

Vize školy

- Naše škola bude moderním vzdělávacím centrem přístupným široké veřejnosti.

- Škola bude místem bezpečným , bez drog a násilí, kam bude chodit rád každý žák, který zde získá základní znalosti, dovednosti a postoje jak pro své budoucí povolání, tak i osobní život, a kde bude moci maximálně rozvíjet a uplatňovat svůj osobní potenciál.

- Na naši školu budou pyšni žáci, učitelé, rodiče a další, kteří budou školu navštěvovat a podporovat ji.

- Naše škola by měla být oázou tolerance, taktu a porozumění, v níž i slabší žáci zažijí pocit vítězství.